Język angielski brytyjski a amerykański

2017-05-06
Język angielski brytyjski a amerykański

Literkami usuwanymi z języka angielskiego amerykańskiego są ‘ou’ w angielskim brytyjskim zamienianymi na ‘o’ w angielskim amerykańskim. Zmiana nie jest oczywiście znacząca, w wyrazach prezentuje się mniej więcej tak:  ‘honour’ z brytyjskiego to ‘honor’ w angielskim, analogicznie zresztą do ‘favourite’ i ‘favorite’, oraz podobnie jak ‘colourful’ i ‘colorful’. Jest też kilka przypadków, w których aby wyrazić dane znaczenie użytkownik języka angielskiego amerykańskiego użyje innego słowa niż użytkownik języka angielskiego brytyjskiego, przykładami są: ‘apartament’ w angielskim amerykańskim i ‘flat’ w angielskim brytyjskim w znaczeniu polskim: mieszkanie. Ubikacja z kolei jest nazywana w amerykańskim ‘bathroom’ a w brytyjskim ‘loo’ lub po prostu WC.

Kolejnymi wyrazami wyrażającymi inne znaczenie są: winda, herbatnik, benzyna i tak dalej. Amerykanie wypracowali sobie też pewną ilość uproszczeń językowych, które mają za zadanie ułatwić komunikację. Jednak i te różnice nie są na tyle duże, aby użytkownicy jednego lub drugiego języka nie potrafili porozumieć się. Uproszczenie te polegają na tym że w jednym języku dane słówka są regularne a w drugim nieregularne.