Akcjonariat pracowniczy

2017-06-09
Akcjonariat pracowniczy

Akcjonariat pracowniczy może być zaliczano do bardzo specyficznej metody i formy prywatyzacji. Pierwszy raz akcjonariat pojawił się w Polsce w 1989 roku i od tamtej pory jest właśnie stosowany. Jest to prywatyzacja, więc przejmowanie czegoś w ręce prywatne. Polega to na tym, że dzieli się dane akcji lub udziału przedsiębiorstwa, które jest prywatyzowane pomiędzy pracowników tego przedsiębiorstwa. Akcjonariat pracowniczy można podzielić na dwie główne formy. Może to być  akcjonariat pracowniczy pełny lub też częściowy. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj to akcje są dzielone tylko i wyłącznie na pracowników danego przedsiębiorstwa.

Jeśli natomiast chodzi o akcjonariat pracowniczy częściowy to w tym przypadku, jakaś część akcji może być odsprzedana komuś zupełnie innemu, nawet spoza danego przedsiębiorstwa, które jest prywatyzowane. Ogromną zaletą akcjonariatu pracowniczego jest to, że zapewnia on taką swoistą przynależność do danej firmy. Pracownik czuje się doceniony i darzy firmę 100% zaufaniem, ponieważ posiada jej udziału. Jest to też doskonały czynniki motywujący pozytywnie. Jest to niezwykle popularne w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie akcjonariat pracowniczy odbywa się bardzo często.