https://www.project-pro.pl

Język HTML, zastosowanie, wymagania sprzętowe oraz jego początki

2017-04-05
Język HTML, zastosowanie, wymagania sprzętowe oraz jego początki

Podstawowym, w chwili obecnie dominującym na świecie, językiem służącym tworzeniu stron www jest język HTML. Nazwa ta jest pochodną skrótu z języka angielskiego, czyli HyperText Markup Language, który tłumaczy się na język polski jako język znaczników hipertekstu. Olbrzymią jego zaletą jest brak jakiejkolwiek minimalnej konfiguracji sprzętu komputerowego bądź systemu operacyjnego. Wymagany jest tylko jakikolwiek edytor tekstów potrzebny do kodowania (w tym najprostszy, jakim niewątpliwie jest na komputerach opartych na systemie Windows Microsoftu, czyli notatnik) oraz możliwość wizualizacji stworzonego dzieła w oknie przeglądarki.

Właśnie te dwie cechy spowodowały tak dynamiczny rozwój tego języka i masowe rozpowszechnienie wśród webmasterów oraz innych użytkowników na całym świecie. Jego początki sięgają roku 1980, kiedy to angielski fizyk Sir Timothy Berners-Lee stworzył, pracując dla ośrodka CERN, projekt pod nazwą ENQUIRE. Zasadą jego funkcjonowania była możliwość przeglądania wszelkich dokumentów, zgromadzonych w różnych miejscach na świecie, z jednego miejsca, za pomocą tak zwanych odnośników.