Leasing

2019-09-15
Leasing

Rozwiązanie jakim jest leasing, często stanowi alternatywę dla pożyczek i kredytów bankowych. Z reguły jest obecnie przemyślanym wyborem większości przedsiębiorstw, choć czasami staje się jedyną opcją, w przypadku trudności w pozyskaniu kredytu bankowego czy dotacji. Jest to specyficzna umowa cywilnoprawna, w której przedmiotem umowy nie jest obiekt rzeczowy konsumpcyjny, majątkowy itp., a jedynie prawa do niego. Leasing określony precyzyjnie w ramach umowy leasingowej, obejmuje raty leasingowe, będące  stałą opłatą okresową ponoszona przez leasingobiorcę.

W praktyce spotykamy się z leasingiem pośrednim lub bezpośrednim, gdzie leasing bezpośredni to umowa, w której stronami są producent i użytkownik, zaś w przypadku leasingu pośredniego, transakcja obejmuje więcej niż dwie strony i pojawia się pośrednik, którym jest z reguły profesjonalna firma leasingowa, pośrednicząca między producentem a leasingobiorcą. W praktyce leasing może dotyczyć przedmiotów o charakterze konsumpcyjnym, takich jak samochody, urządzenia, dóbr inwestycyjnych,  a także nieruchomości oraz praw o charakterze majątkowym. Decydując się na skorzystanie z opcji jaką jest leasing, zawsze warto skorzystać z opinii i referencji na temat firmy leasingowej,