Świdnica

2017-05-21
Świdnica

Świdnica jest miastem śląskich kupców i rzemieślników, położonym w województwie dolnośląskim w powiecie świdnickim. Kilkaset lat temu Świdnica była największym po Wrocławiu ośrodkiem gospodarczym Śląska. Ślady dawnej świetności tego miasta bez trudu odnajdujemy przechadzając się jego ulicami. Świdnicka starówka należy do najcenniejszych zespołów architektonicznych w Polsce. Starówka słynna jest ze swych rzeźb na rynku oraz pięknych kamienic. Odnajdziemy tu blisko 400 zabytkowych obiektów, z którymi czas obszedł się wyjątkowo łaskawie. W staromiejskiej części miasta znajdują się kamienice, w których odnajdujemy elementy wielu stylów, od gotyku po barok.

Zwiedzając Świdnicę warto zwrócić uwagę na pozostałości średniowiecznych fortyfikacji, których wznoszenie rozpoczęto w drugiej połowie XII wieku. Przechadzając się po świdnickim śródmieściu warto uważnie rozglądać się dookoła, gdyż cały ten rejon stanowi wspaniały zespół urbanistyczny. Warto również zobaczyć „Srający Chłopek”. Jadąc w stronę Żarowa około 1 kilometra za Świdnicą warto zatrzymać się koło oczyszczalni ścieków. Znajduje się tam chyba jedyny w Europie „pomnik” mężczyzny załatwiającego potrzeby naturalne.